Företag Privat

Våra ägare

Våra ägare, Chesnara, har som långsiktig strategi att förvärva och förädla livförsäkringsbolag. Med sin finansiella styrka och offensiva strategi är Chesnara en optimal ägare för oss. Det är extra tryggt för dig att hela styrelsen består av ledamöter med lång och kvalificerad erfarenhet från försäkrings­branschen. Här vet man hur ditt sparande ska växa. Chesnara är ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Mer information om Chesnara får du på deras hemsida, chesnara.co.uk

Vår styrelse

​Peter Mason, ordförande

Peter Mason är styrelseordförande för Movestic och innehar samma post för Movestics moderbolag, Chesnara plc. Han är även styrelseledamot för Homeowners Friendly Society samt investeringschef (investment director) och aktuarie för kapitalförvaltningsbolaget Neville James Group, båda företagen är verksamma i Storbritannien. 

Linnéa Ecorcheville, ledamot

Linnéa Ecorcheville är VD för Movestic Livförsäkring AB och kommer närmast från Moderna Försäkringar. Hon har en gedigen erfarenhet av försäkringsfrågor. Linnéa har tidigare arbetat som jurist på Invik, Gernandt & Danielsson och Linklaters. Linnéa Ecorcheville har en jur.kand. från Lunds universitet.

John Deane, ledamot

John Deane är VD i Movestics moderbolag Chesnara Plc, och styrelseordförande i Movestics Kapitalförvaltning. Han har lång och gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn både i Europa, Afrika och USA och har tidigare arbetat bland annat på Royal London och Old Mutual.

Ingrid Bojner, ledamot

Ingrid Bojner är vice vd och marknadschef på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har en bred marknadskompetens med en bakgrund från McKinsey och som försäljningsdirektör på TeliaSonera. Ingrid Bojner har en civilekonomexamen i International Business från Handelshögskolan i Stockholm.

David Brand, ledamot

David Brand är en kvalificerad och erfaren aktuarie som i nio år varit VD för Hannover Life Reassurance, det brittiska dotterbolaget till Hannover Re. Utöver sitt förtroendeuppdrag hos oss är han styrelseledamot i Movestics moderbolag Chesnara Plc.

David Rimmington, ledamot

David Rimmington är finansdirektör på Movestics moderbolag Chesnara Plc. David har arbetat på Chesnara sedan 2011 och kom dessförinnan från Royal London. David Rimmington har en ingenjörsexamen från University of Salford.

Vår organisation

Vill du kontakta någon av nedanstående personer via mejl, skriv förnamn.efternamn@movestic.se​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Linnéa Ecorcheville

VD

Anna Schöld

CFO
Tel: 08-120 39 258
Mobil: 0704-67 56 80

Magnus Julin

Chef Affärsområde Sparande & Pension
Tel: 08-120 39 354
Mobil: 070-291 00 15

Sara Lindberg

Chef Affärsområde Liv & Hälsa
Tel: 08-120 392 81
Mobil: 076-119 38 33

Stefan Klohammar

Investeringsdirektör
Tel: 08-120 39 302
Mobil: 070-768 01 92

Hanna Scherp

Aktuariefunktion
Tel: 08-120 39 207
Mobil: 073-684 52 30

Henrik Nilsson

VD, Movestic Kapitalförvaltning
Tel: 08-120 39 234
Mobil: 076-941 94 35

Sofie Tham

HR-chef
Tel: 08-120 39 288
Mobil: 073-6202883

Torbjörn Annerfors

Chef Transformation
Tel: 08-120 39 327
Mobil: 070-756 44 08