Företag Privat

Om Movestic

Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av sparprodukter och trygghetsförsäkringar. Vi är ett av de mest valda alternativen när det gäller rådgivna tjänstepensioner inom fondförsäkring. Vi är ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen.

Prisbelönt fondutbud

Vårt fondutbud har inte bara fått en utan flera utmärkelser som bäst avkastning, bäst ränta-på-ränta och bästa fondtorg med flera.


Hållbarhet

Vi på Movestic vet värdet av långsiktighet eftersom vi verkar i en förtroendebransch som skapar värden och trygghet för våra kunder både nu och i framtiden.

Våra ägare

Våra ägare, Chesnara, har som långsiktig strategi att förvärva och förädla livförsäkringsbolag. Med sin finansiella styrka och offensiva strategi är Chesnara en optimal ägare för oss.