Företag Privat

Movestics småföretagarplan
- smart paketering för dig och dina anställda

Individuellt anpassade pensions- och försäkringslösningar för dig som ägare och för din personal. I paketet ingår tjänstepension, direktpension, sjuk-, sjukvårds-, liv- och olycksfallsförsäkring.

Fina lösningar för dig som är ägare

Som ägare i ett mindre bolag behöver du särskilda pensions- och försäkringslösningar. Hos Movestic får du bland annat vår sjukförsäkring som ger ekonomisk ersättning även på utdelning.
Vinstutdelningssjuk

Att du som ägare tar ut en lägre lön får även konsekvenser för sjukförsäkringen eftersom en vanlig sjukförsäkring bara täcker den utbetalda lönen. Med Vinstutdelningssjuk kan du få en sjukersättning som ersätter även den lön du avstår till förmån för utdelningen.

Direktpension

Många ägare tar ut en lägre lön till förmån för vinstutdelning. En konsekvens är att tjänstepensionen blir lägre än den egentligen skulle kunna vara. Därför är en direktpension ofta nödvändig. 

En av de stora fördelarna med vår direktpension är att du som ägare kan komplettera den med premiebefrielse, normalt sett utan hälsoprövning. 

Slipp krångel

Vår erfarenhet visar att om ett företag är ekonomiskt välskött påverkar det sjukfrånvaron positivt i hög grad. Detta gör att vi kunnat förenkla tecknandet avsevärt, både för dig som ägare och för din personal. Vi har tagit bort krångliga blanketter och onödiga hälsoundersökningar.   

 

Du som ägare och dina anställda kan teckna hela Småföretagarplanen mot intygande om full arbetsförhet, under förutsättning att ditt företag är ett aktiebolag som omsätter minst 1,5 MSEK per år enligt senaste årsredovisningen, alternativt 1 MSEK i genomsnitt de senaste två åren, och att  hela företaget ansluts med sparande. Det här gäller även för företag som är färre än fem personer, inklusive enmansföretag. Ingen individuell hälsodeklaration behöver lämnas.

Och det är enkelt att att teckna Småföretagarplanen. Via en blankett får du tillgång till alla moment inom planen.

+ Läs om våra teckningsregler - Stäng

Vårt fondutbud är grunden för ditt sparande

Målet för dig som pensionssparare är att få så hög avkastning som möjlig. Helst utan allt för många överraskningar på vägen. För att nå dit är ett bra fondutbud som klarar olika marknadsklimat, upp- och nedgångar, en förutsättning. På Movestic gör vi allt för att vårt fondutbud ska kunna erbjuda de bästa fonderna, som skapar precis det mervärde som gör din pension bättre. 

Läs mer
Rådgivning gör skillnad – för både dina anställda och dig

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare. 

Rådgivning gör skillnad – för både dina anställda och dig

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.