Företag Privat

Personalförsäkringar
- ge dina anställda trygghet

Vi har lösningar för din personal oavsett om du har eller saknar kollektivavtal.

Alltid smidig skadereglering

Vi på Movestic gör vårt yttersta för att ge god service och ge ett gott omhändertagande i vår skadehantering. När du som arbetsgivare försäkrar din personal är vi din partner med det gemensamma målet att på bästa sätt tillvarata ditt ansvar som arbetsgivare.

Vi hanterar varje försäkringsfall snabbt och korrekt för att hjälpa och stötta dina anställda i en kritisk livssituation. 

Allt du behöver som arbetsgivare

Med våra personalförsäkringar ger du dina anställda en mycket uppskattad trygghet som exempelvis sjukförsäkring, premiebefrielse för tjänstepension och livförsäkring.

Erbjud utökad trygghet

Visa att du bryr dig om din personal lite extra. Vi hjälper dig att skapa unika lösningar för din personal.

Vi har ett komplett utbud

Ge din personal trygghet vid:
  • Utebliven inkomst vid sjukdom (sjukförsäkring, premiebefrielse)
  • Behov av vård (sjukvårdsförsäkring)
  • Olycka (olycksfallsförsäkring)
  • Dödsfall (livförsäkring, efterlevandeskydd, familjepension)
  • Allvarliga sjukdomar (kritisk sjukdom, förtidskapital)
  • Långvarig invaliditet (sjuk- och olycksfallsförsäkring)
Med rådgivning får du hjälp att att ge dina anställda trygghet.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.

Med rådgivning får du hjälp att att ge dina anställda trygghet.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.