Företag Privat

Personalförsäkringar
- ge dina anställda tryggheten de förtjänar

Vi har lösningar för din personal oavsett om du har eller saknar kollektivavtal.

Ledande på arbetsrelaterad skadereglering

Arbetsgivarägda försäkringar är vår huvudaffär.

Snabb och korrekt bedömning i ett försäkringsfall är absolut nödvändigt för att kunna ge god service och ett gott omhändertagande i kritiska livssituationer.

Vi på Movestic är stolta över att år efter år få högt betyg i skadehantering. När du som arbetsgivare försäkrar din personal är vi din partner med det gemensamma målet att på bästa sätt tillvarata ditt ansvar som arbetsgivare.

Allt du behöver i ditt ansvar som arbetsgivare

Med våra personalförsäkringar får du vad du behöver för att fullfölja dina åtagande som en god arbetsgivare, med exempelvis sjukförsäkring, premiebefrielse för tjänstepension och livförsäkring.

Erbjud utökad trygghet

Visa att du bryr dig om din personal lite extra. Vi hjälper dig att skapa unika lösningar för din personal.

Komplett utbud av försäkringar på ett och samma ställe

Vi erbjuder personaltrygghet vid:
  • Utebliven inkomst vid sjukdom (sjukförsäkring, premiebefrielse)
  • Behov av vård (sjukvårdsförsäkring)
  • Olycka (olycksfallsförsäkring)
  • Dödsfall (livförsäkring, efterlevandeskydd, familjepension)
  • Allvarliga sjukdomar (kritisk sjukdom, förtidskapital)
  • Långvarig invaliditet (sjuk- och olycksfallsförsäkring)
Med professionell rådgivning får du hjälp att sätta ihop paket som säkrar upp ekonomisk trygghet för dina anställda.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.

Med professionell rådgivning får du hjälp att sätta ihop paket som säkrar upp ekonomisk trygghet för dina anställda.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.