Företag Privat

Trygga och förmånliga försäkringar för dina medlemmar

Allt fler organisationer ser fördelen med våra medlemsförsäkringar

Erbjud dina medlemmar trygghet och mervärde till förmånliga villkor.

Med över 350 000 försäkringar är Movestic en av Sveriges största försäkringsgivare för organisationer och deras medlemmar. 

Mervärde och trygghet

Trygghetsförsäkringar via organisationer, förbund eller föreningar har många fördelar för medlemmarna.

Erbjud försäkringslösningar anpassade efter medlemmarnas familjesituation och som kan behållas även om de byter jobb. Organisationen, förbundet eller föreningen blir en grund som bidrar till att skapa långsiktig trygghet och livskvalitet. 

Enkla val som utgår från livssituationen

Vi har paket där medlemmarna enkelt kan välja rätt produktpaket utifrån sin livssituation.

Det blir också enkelt att uppdatera sitt försäkringsskydd när livssituationen förändras.

 • Ensamstående
 • Sammanboende
 • Ensamstående med barn
 • Sammanboende med barn

Heltäckande utbud

Din organisation eller ditt förbud kan teckna följande försäkringar:
 • Livförsäkring, med och utan förtidskapital
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Barn-, sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Kritisk sjukdom
 • Sjukvårdsförsäkring
Skräddarsydda paket för din organisation

Vi kan anpassa våra försäkringspaket så de passar med vad din organisation vill förmedla till era medlemmar.

Kontakta oss
Skräddarsydda paket för din organisation

Vi kan anpassa våra försäkringspaket så de passar med vad din organisation vill förmedla till era medlemmar.

Kontakta oss