Företag Privat

Förmånliga försäkringar ger dina medlemmar trygghet

Våra medlemsförsäkringar

Ge organisationens medlemmar trygghet och mervärde till förmånliga villkor. Movestic ett uppskattat val för organisationer och deras medlemmar. 

Mervärde och trygghet

Trygghetsförsäkringar via organisationer, förbund eller föreningar har många fördelar för medlemmarna. Försäkringslösningar anpassade efter medlemmarnas familjesituation och som även kan behållas när man byter jobb är mycket uppskattade. Här ger organisationen, förbundet eller föreningen en grund som bidrar till att skapa långsiktig trygghet och livskvalitet. 

Enkla val för varje livssituation

Vi har paket där medlemmarna enkelt kan välja rätt produktpaket utifrån sin livssituation. Det är också enkelt att uppdatera sitt försäkringsskydd när livet förändras.

 • Ensamstående
 • Sammanboende
 • Ensamstående med barn
 • Sammanboende med barn

Heltäckande utbud

Din organisation eller ditt förbud kan teckna följande försäkringar:
 • Livförsäkring, med och utan förtidskapital
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Barn-, sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Kritisk sjukdom
 • Sjukvårdsförsäkring
Personligt anpassade paket

Vi kan anpassa våra försäkringspaket så de passar med vad din organisation vill förmedla till era medlemmar.

Kontakta oss
Personligt anpassade paket

Vi kan anpassa våra försäkringspaket så de passar med vad din organisation vill förmedla till era medlemmar.

Kontakta oss