Företag Privat

Låt Movestic vara en del av er pensionspolicy

Våra tjänstepensionslösningar och vårt fondutbud skapar möjligheter till anpassade tjänstepensionslösningar.
Praktiska försäkringslösningar för ägarledda företag

Vår unika sjukförsäkring ger ekonomisk ersättning även på utdelning och kräver sällan hälsoundersökning.

Läs mer
Praktiska försäkringslösningar för ägarledda företag

Vår unika sjukförsäkring ger ekonomisk ersättning även på utdelning och kräver sällan hälsoundersökning.

Läs mer

Pensionsplan - ett självklart alternativ i pensionspolicyn

Movestic erbjuder flexibla tjänstepensionslösningar och ett fondutbud för alla.

Ge dina anställda trygghet

Med våra personalförsäkringar är det enkelt att vara en attraktiv arbetsgivare.


Trygghet och mervärde för dina medlemmar

Allt fler organisationer upptäcker våra medlemsförsäkringar.

Vi har ett heltäckande utbud av trygghetsförsäkringar som vi erbjuder via organisationer, förbund och föreningar.

Läs mer

Fyra av tio kvinnor oroar sig för pensionen

Fyra av tio kvinnor i åldern 20–67 år är osäkra på om deras framtida pension kommer att räcka. Det visar Novus undersökning genomförd på uppdrag av Movestic.
Läs mer