Företag Privat

Låt Movestic vara en del av er pensionspolicy

Våra tjänstepensionslösningar och vårt fondutbud skapar möjligheter till anpassade tjänstepensionslösningar.
Praktiska försäkringslösningar för ägarledda företag

Vår unika sjukförsäkring ger ekonomisk ersättning även på utdelning och kräver sällan hälsoundersökning.

Läs mer
Praktiska försäkringslösningar för ägarledda företag

Vår unika sjukförsäkring ger ekonomisk ersättning även på utdelning och kräver sällan hälsoundersökning.

Läs mer

Pensionsplan - ett självklart alternativ i pensionspolicyn

Movestic erbjuder flexibla tjänstepensionslösningar och ett fondutbud för alla.

Ge dina anställda trygghet

Med våra personalförsäkringar är det enkelt att vara en attraktiv arbetsgivare.


Trygghet och mervärde för dina medlemmar

Allt fler organisationer upptäcker våra medlemsförsäkringar.

Vi har ett heltäckande utbud av trygghetsförsäkringar som vi erbjuder via organisationer, förbund och föreningar.

Läs mer

Tekniska driftstörningar - löst

Till följd av ett större elavbrott i går har vi upplevt störningar i vår telefoni.
Läs mer