Företag Privat
13:16 | 9 november 2016

Trump blir president. Vad händer nu?

Valresultatet i USA kommer orsaka viss turbulens på de finansiella marknaderna. De direkta ekonomiska konsekvenserna är med stor sannolikhet väsentligt mindre, om ens några. De geopolitiska konsekvenserna kan potentiellt bli större, men det återstår att se.

Presidentens makt och betydelse överdrivs lätt i media. Den tredelning av makten som man de facto har i USA fungerar i hög grad som en balanserande faktor, vilket gör att radikala omläggningar av befintlig politik är svår och tar lång tid.

För sparande är betydelsen måttlig, givet god riskspridning och långsiktighet. Kortsiktigt kan utfallet innebära möjligheter att dra fördel av situationen.

De fonder som förvaltas av Movestic kännetecknas av en hög grad av riskspridning och vi följer noga utvecklingen.

Stefan Klohammar, investeringsdirektör Movestic