Företag Privat
08:55 | 4 maj 2015

Pressmeddelande: Tre nya ledamöter i Movestics styrelse

Movestic får tre nya ledamöter i styrelsen. De nya ledamötena är Linnéa Ecorcheville, privatmarknadschef och vice vd på Moderna Försäkringar, Ingrid Bojner, vice vd och marknadschef på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, och David Rimmington, finansdirektör på Chesnara Plc.

– Jag är mycket glad över valet av styrelseledamöter. Det känns naturligt att stärka upp med Linnéa Ecorcheville som har en gedigen erfarenhet från försäkringsbranschen, Ingrid Bojner med sin starka kompetens i försäljnings- och marknadsföringsfrågor, och David Rimmington som kommer från vårt moderbolag Chesnara och som därför blir ett naturligt tillskott i styrelsen. Det känns dessutom extra roligt att gå åt rätt håll vad gäller könsfördelningen i styrelsen – det går helt i linje med vårt övriga jämställdhetsarbete på bolaget. Sedan tidigare består Movestics ledningsgrupp av 40 procent kvinnor och 60 procent män, säger Lars Nordstrand, vd Movestic.

Linnéa Ecorcheville (f. 1978) är privatmarknadschef och vice vd på Moderna Försäkringar. Hon har en gedigen erfarenhet av försäkringsfrågor och har arbetat på Moderna Försäkringar sedan 2009. Hon har tidigare arbetat som jurist på Invik, Gernandt & Danielsson och Linklaters. Linnéa Ecorcheville har en jur.kand. från Lunds universitet.

Ingrid Bojner (f.1973) är vice vd och marknadschef på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har en bred marknadskompetens med en bakgrund från McKinsey och som försäljningsdirektör på TeliaSonera. Ingrid Bojner har en civilekonomexamen i International Business från Handelshögskolan i Stockholm.

David Rimmington (f. 1968) är finansdirektör på Movestics moderbolag Chesnara Plc. David har arbetat på Chesnara sedan 2011 och kom dessförinnan från Royal London. David Rimmington har en ingenjörsexamen från University of Salford.

Pressmeddelandet i PDF