Företag Privat
18:25 | 28 februari 2017

Tre nya hedgefonder på plats

Nu har du som är kund hos oss tillgång till tre nya hedgefonder - Alfa Axiom, DNB TMT Absolute Return och Norron Select. Vi har ställt några frågor om fonderna till Stefan Klohammar som ansvarar för vilka fonder som plockas in och ut ur Movestics sortiment.

Hej Stefan! Varför detta fokus på hedgefonder?
Vi ser en ökad efterfrågan på fonder som har andra avkastningsmönster/-möjligheter än traditionella aktie- och räntefonder.

Varför då?
Det finns idag väldigt lite att hämta från räntemarknaden och aktiemarknaderna har gett fin avkastning i många år. Då är det många som gärna letar efter bra alternativ för att sprida riskerna.

Vad investerar fonderna i?
Alfa Axiom är en kvantitativ trendföljande hedgefond med inriktning på handel med finansiella terminskontrakt. De underliggande tillgångsslagen är råvaror, aktieindex, ränterelaterade instrument samt valutor.

DNB TMT Absolute Return är en marknadsneutral så kallad lång/kort aktiehedgefond. Fonden tar långa och korta positioner i aktier emitterade av företag inom teknologi-, media- och telekomsektorerna, utan hänsyn till emittentens geografiska ursprung.

Norron Select tillhör också kategorin long/short aktiehedge. Denna fond identifierar och investerar i ett antal större nordiska börsbolag.

Vilken risknivå har fonderna?
Alfa Axiom och Norron Select har risknivå 5 av 7 enligt Morningstars riskbarometer medan DNB TMT Absolute Returns risknivå är något lägre med 4 av 7.

Hur kompletterar fonderna vårt övriga fondutbud?
Vi tar in dessa fonder med målsättningen att de över tid ska ge absolut avkastning, oavsett börsklimat. I en tid av låga räntor och en högt värderad aktiemarknad behöver investerare andra avkastningskällor för att sprida riskerna i sitt sparande. Med de här fonderna ger vi våra kunder större möjlighet till det.

Hur har fonderna presterat historiskt?
Alfa Axiom är en fond med stora svängningar som går bäst när det finns en tydlig trend på de finansiella marknaderna. Under perioder när aktiemarknaden faller kraftigt så tenderar denna fond att prestera bra.

De andra två fonderna har historiskt lyckats dra nytta av både upp- och nedgångar på den nordiska aktiemarknaden. De har gett bra avkastning historisk och har också väldigt erfarna förvaltningsteam bakom sig.

Vem passar hedgefonderna för?
Samtliga fonder är till för sparare som vill sprida sina risker,  sänka den totala risken i sitt sparande och om allt går väl, höja avkastningen

Här hittar du mer information om fonderna:

Alfa Axiom

Norron Select

DNB TMT Absolute Return