Företag Privat
11:04 | 19 september 2016

Svag krona boostar dina utlandsfonder

En svag krona kan göra din semester dyrare, men kan vara en styrka för ditt sparande. Läs Movestics investeringsdirektör Stefan Klohammars smarta tips om hur du utnyttjar valutaeffekten.

Satte du kaffet i halsen när du kollade kontot efter sommarens utlandssemester? De ljuva minnena från tapasrestaurangen kanske får en bitter eftersmak när notan visade sig bli bra mycket dyrare än du räknat med. Men innan du bannar Stefan Ingves för det dåliga inflytandet på din semesterkassa, kom ihåg att en svag krona faktiskt boostar din ekonomi på andra håll. Inte minst tack vare valutaeffekten i dina utlandsfonder. Stefan Klohammar, Investeringsdirektör på Movestic, berättar hur dina investerade pengar påverkas när kronan är svag och hur du bör tänka när det gäller valutor.

Hur kan jag tjäna pengar på en svag krona?
Genom att ha exponering mot andra starkare valutor. De senaste åren har exempelvis euron och dollarn stärkts mot den svenska kronan, vilket inneburit att du som varit investerad i europeiska eller nordamerikanska fonder fått lite (och ibland ganska mycket) mer i avkastning när fonderna gått upp.  Det vill säga mer än den avkastning som själva innehaven i fonden stått för. 

Hur stor effekt handlar det om?
En Europafond har under de senaste två åren gett i genomsnitt nio procent i avkastning, och nästan hälften av det – runt fyra procentenheter – beror på valutaeffekten. Har du varit investerad i en nordamerikansk fond är effekten ännu större. Då har du på två år fått nästan 30 procent i avkastning, medan en amerikan som sparat i samma fond bara fått åtta. 

Men då har amerikanens semester i Sverige varit billig å andra sidan?
Exakt! Det är den andra sidan av myntet. 

Om jag inte har några utländska fonder, är det ett bra läge att gå in i dem nu eller har tåget redan gått?
Valutor är svåra att förutspå och över- eller undervärderingar kan finnas under flera år. Att försöka tajma och spekulera i valutornas svängningar  rekommenderar jag därför inte. Däremot är det alltid bra att sprida riskerna över flera valutor, men då utifrån att du vill få en klassisk diversifiering. 

Vilka valutor ska jag försöka ha i min portfölj för att få en bra diversifiering?
Dollar och euro framförallt. Visst, japanska yen har ibland en riskmildrande effekt men Japan är Japan, det vill säga ganska så oförutsägbar. 

Vad är det som gör att valutor stärks och försvagas?
Den fundamentala ekonomiska situationen, tillväxttakten och ränteläget.  Om vi tar en snabbväxande ekonomi som exempel så tenderar den att attrahera kapital till olika realinvesteringar såsom bostäder och industrier. Det brukar få som konsekvens att ränteläget höjs, vilket i sin tur attraherar finansiellt kapital. Sådana scenarion påverkar valutornas beteenden, men problemet är att mönstren är svåra att tyda och bara blir relevanta över längre tidsperioder. Just därför tycker jag inte att du ska försöka laborera med ditt sparande utifrån kortsiktiga valutaförändringar, utan satsa på en allmän riskspridning.