Företag Privat
15:11 | 21 november 2013

Stark resultatutveckling i Movestics moderbolag Chesnara

Movestics moderbolag Chesnara, som nyligen förvärvade Direct Line Life, redovisar ett starkt finansiellt resultat för årets första nio månader.

Chesnara rapporterar en ökning av European Embedded Value (EEV) om 14 % sedan 31 december 2012 till £354,0m (311,1) samt ett resultat före skatt om £32,8m (20,1), vilket motsvarar en ökning om 63 % jämfört med samma period föregående år.

Koncernens solvensgrad är fortsatt mycket stark och uppgår till 240 % (244 % per 31 december 2012).

Förvärvet av Direct Line skapar synergieffekter i koncernen och stärker Chesnaras finansiella styrka inom livförsäkringsområdet, vilket ger positiva effekter för Movestic.

”Jag är mycket nöjd med utvecklingen i koncernen. Chesnaras finansiella tillväxt är en viktig faktor för Movestic som långsiktig aktör inom trygghets- och sparandesektorn”, säger Lars Nordstrand, VD för Movestic.

För mer information kontakta:
Lars Nordstrand
VD Movestic Liv & Pension
070-496 25 57