Företag Privat
10:48 | 22 december 2016

Ser fakturan från Movestic annorlunda ut?

Vi har genomfört förbättringar för att göra våra fakturor tydligare och enklare. Förutom utseendet görs några förändringar i våra aviseringsrutiner som vi hoppas ska förenkla för våra kunder.

Läs mer om vad som är nytt här.