Företag Privat
15:06 | 14 december 2017

Så fungerar Movestics lågriskalternativ

Under året har vi fått ett antal frågor om Movestics lågriskalternativ – bland annat gällande avkastningen och hur förväntningarna ser ut framåt. Johan Tjeder, chefsförvaltare på Movestic, ger sin syn på saken.

Movestic Bevara har haft en något svagare utveckling under 2017 jämfört med de starka siffror fonden uppvisat historiskt. Orsaken till detta är primärt det låga ränteläget – som på korta löptider ger negativ avkastning. För den som söker alternativ men fortfarande vill ha en relativt defensiv placering gör vi här en jämförelse med Movestic Multifond Försiktig. I jämförelsen ligger ingen värdering utan en önskan om att beskriva vilka förutsättningar de olika fonderna har, och på så vis skapa förutsättningar för kunder att välja den fond som bäst passar kundens riskprofil och avkastningskrav.

Den övergripande skillnaden mellan Movestic Bevara och Movestic Multifond Försiktig är att Movestic Bevara har ett uttalat mål att inte tappa mer än fem procent på ett kalenderår.

Detta får till följd att sammansättningen av Movestic Bevara måste göras på ett sätt som minimerar risken för att portföljen, även under mer extrema omständigheter, inte tappar mer än fem procent under ett år. Detta görs genom stresstester och simuleringar där vi analyserar hur fonden hade gått under mer extrema omständigheter samt simulerar hur ofta fonden, även under mer normala omständigheter, kan förväntas tappa mer än fem procent under ett år.  Det är en avsevärd skillnad på att helt eliminera risken eller att begränsa risken för att fonden tappar exempelvis fem procent.

I sin tur gör det att Movestic Bevara i förhållande till Movestic Försiktig;

  • innehåller en högre andel räntebaseradetillgångar
  • har en kortare löptid på de räntetillgångar som fonden har
  • har en generellt lägre kreditrisk på de räntetillgångar som fonden håller
  • har en högre grad av stabilitet i de aktietillgångar som finns i fonden
  • har en högre andel tillgångar som i första hand är avsedda för att motverka nedgångar på aktiemarknaden – medan Försiktig i större utsträckning kan använda hedgefonder som alternativ till räntor när dessa är låga

Sammantaget medför det här att Movestic Bevara har en lägre förväntad avkastning än Movestic Multifond Försiktig över tid men att Försiktig under perioder av marknadsstress med hög sannolikhet kommer att ha större värdeminskningar. Detta betyder att Movestic Bevara eventuellt skulle kunna passa den som har en högre grad av ovilja att utsätta sig för risk, exempelvis skulle det kunna vara personer som närmar sig pension. Detta är naturligtvis individuella beslut och ska inte ses som en specifik rekommendation.

Av de effekter som nämns ovan är det framför allt det fallande ränteläget som utgör ett problem i Movestic Bevara; för ett antal år sedan kunde räntedelen i portföljen väntas bidra med fyra till fem procent avkastning medan motsvarande siffra idag är en till två procent. För den enskilde kunden går det givetvis att höja risken genom att till exempel ta mer kreditrisk i form av till exempel high yield – det vill säga räntebärande värdepapper med sämre kreditbedömning, men som ger högre avkastning. Problemet i en fond som Movestic Bevara är att det innebär att värdetappet under marknadsstress snabbt ökar eftersom high yield ofta tappar i värde samtidigt som aktier. Det vill säga att om man ökar den förväntade avkastningen i ränteportföljen måste man antingen sänka aktieandelen eller acceptera att målet om att undvika ett värdetapp på fem procent äventyras.

Den enkla sanningen är att vi lever i en tid av financial repression, det vill säga en extremt låg förväntad avkastning på alla former av lågriskplaceringar. Det kommer vi inte undan oavsett hur Movestic Bevara, eller andra lågriskalternativ, förvaltas. Bara genom att acceptera en högre risk kan vi öka den förväntade avkastningen– men då till priset av större värdetapp under mer stressade marknadssituationer och större svängningar i avkastningen.

Tabellen nedan visar historisk standardavvikelse samt avkastning i Movestic Bevara, Movestic Multifond Försiktig och Movestic Multifond Balanserad, som kan vara ett alternativ om man vill öka risken och därmed också avkastningspotentialen. ska ökas.

 

Fond

Std.avvik 1år

Std.avvik 3 år

Avkastning Ytd (7/11-17) %

Avkastning 1 år %

Avkastning 3 år %

Movestic Multi. Balanserad

4,9

7,7

6,4

10,1

18,2

Movestic Multi. Försiktig

3,8

5,2

2,8

5,8

9,8

Movestic Bevara

3,2

4,3

1,4

3,8

3,8

 

Tabellen nedan visar uppdaterade riskklasser i Movestics fondpaket – de har nyligen uppdaterats och i de flesta fall sänks med ett eller två steg:

Fond

Ny riskklass

Tidigare riskklass

Movestic Multifond Försiktig

3

5

Offensiv

4

6

Balanserad

4

5

Korta räntor Plus

2

4

Bevara

3

4

Bygga

4

5

 

Johan Tjeder är Movestics chefsförvaltare. Du kan läsa mer om våra fondpaket här.

Stefan Klohammar

 

Gillar du vad du läser? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!