Företag Privat
15:29 | 17 maj 2016

Prior Nilsson – ny hedgefond i utbudet

I början av juni blir det möjligt att välja Prior Nilsson Yield för ditt pensionssparande hos Movestic. Vi har ställt några frågor om fonden till Per Friman, investeringsdirektör på Movestic, som ansvarar för vilka fonder som plockas in och ut i Movestics sortiment.

Varför tar Movestic in Prior Nilsson Yield?
Det är en välskött hedgefond med relativt låg risk. Fonden har en fin historik där den visat sig klara nedgångar bra och förvaltas av ett litet specialiserat svenskt fondbolag med erfarna förvaltare. 

Vad investerar fonden i?
Aktier och obligationer. Fonden tar både positiva och negativa positioner i enskilda aktier och kan på så sätt skapa avkastning i både upp- och nedgångsmarknader.

Vilken risknivå har fonden?
3 av 7

Hur kompletterar fonden vårt övriga fondutbud?
Fonden kompletterar vårt erbjudande inom alternativa investeringar och erbjuder en chans till positiv avkastning även för den som inte vill ta så mycket risk. Hedgefonder med denna riskprofil kan användas som ett alternativ till räntefonder men har högre risk än en traditionell obligationsfond.    

Vad menas med alternativa investeringar?
Generellt sett kan man säga att alternativa investeringar är investeringar eller sparande i produkter som inte korrelerar med aktiemarkanden. Det handlar ofta om investeringar i råvaror eller hedgefonder som använder olika instrument, till exempel optioner och terminer, för att skapa en produkt som kan gå upp även när vanliga marknaden faller.

Hur har fonden presterat historiskt?
Fonden har en lång framgångsrik historik i förhållande till risk och liknande fonder. Fonden förvaltas av en väldigt välrenommerad förvaltarduo.

Vem passar fonden för?
För den som vill diversifiera sin portfölj med ett alternativt inslag och för den som vill ha låg risk men ändå chans till positiv avkastning.

 

Så snart fonden är lanserad hos Movestic (i början av juni) kommer du hitta mer information om den i vår fondlista