Företag Privat
09:18 | 1 september 2014

Pressmeddelande: Stark utveckling för Movestic under första halvåret

Movestic Liv & Pension redovisar kraftigt ökade premievolymer och en stark resultatförbättring under första halvåret 2014. Premieinkomsten inom fondförsäkring ökade med 34 % till 1 822 miljoner kr (1 356) och det förvaltade kapitalet ökade med 30 % till 20,3 miljarder kr (15,1) jämfört med samma period föregående år.

Även livförsäkringsverksamheten redovisade en mycket positiv försäljningsutveckling.

Solvenskvoten stärktes ytterligare och uppgick till 350 % (309). Resultatet före skatt fortsatte att förbättras och uppgick till 31,8 miljoner kr (8,3).

Movestic var det bolag som ökade sina marknadsandelar inom fondförsäkring mest under andra kvartalet. Inom segmentet rådgiven tjänstepension, som är bolagets kärnmarknad, uppgick marknadsandelen till 14,4 procent för andra kvartalet.

”Utvecklingen under första halvåret är ett kvitto på kundernas uppskattning av våra produkter och vår höga servicenivå. Vi ser en stark försäljningsökning i alla segment. Movestic är nu etablerat som ett av de tre viktigaste bolagen på tjänstepensions-marknaden utanför valcentralerna”, säger Lars Nordstrand, VD för Movestic.

”Tjänstepensionsmarknaden är vårt kärnsegment där vi, till skillnad från konkurrenterna, erbjuder ett profilerat fondutbud med tonvikt på sparande i aktivt förvaltade fonder med en relativt stor aktieexponering. Våra kunder har förmånen att få en kvalificerad rådgivning om sitt sparande och är därför bättre rustade att göra de val som leder till den bästa avkastningen”, avslutar Lars Nordstrand.

För mer information kontakta: 
Lars Nordstrand
VD Movestic Liv & Pension
070-496 25 57

Pressmeddelandet i pdf