Företag Privat
10:31 | 31 mars 2015

Pressmeddelande: Stark resultat- och volymutveckling för Movestic 2014

Movestic Liv & Pension redovisar kraftigt ökade premievolymer och en stark resultatförbättring för 2014. Premieinkomsten inom fondförsäkring ökade med 19 % till 3 363 miljoner kronor (2 827) och det förvaltade kapitalet ökade med 24 % till 22 miljarder kronor (17,8) jämfört med samma period föregående år. Även livförsäkringsverksamheten redovisade en mycket positiv försäljningsutveckling.

Solvenskvoten stärktes ytterligare och uppgick till 376 % (310). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt och uppgick till 55,8 miljoner kr (35,4).

Movestic var fjärde största bolag avseende nyteckning inom segmentet rådgiven tjänstepension vilket också är bolagets kärnmarknad. Marknadsandelen uppgick till 12,6 %.

Movestics fondutbud rankas högt på marknaden. I den årliga oberoende försäkringsförmedlarundersökningen 2014, blev bolaget rankat som nummer ett både avseende fondutbud och innovationsförmåga. Fondutbudet har under 2014 utökats med ytterligare ett antal fonder som kommer att bidra till en fortsatt hög avkastning för våra kunder. Här återfinns bland andra nya fonder från Didner & Gerge, Asia Growth Capital Management, SEB och Tundra. Som en del av vår strategiska utveckling av fondutbudet påbörjade vi under 2014 lanseringen av så kallade white label-fonder via vår SICAV i Luxemburg, det är fonder som i Movestics namn förvaltas av ledande svenska och internationella förvaltare. Tre fonder lanserades, bland annat en svensk aktiefond som förvaltas av Lannebo och en europeisk småbolagsfond som förvaltas av Parvest. Vårt fokus på hållbarhet fortsätter, ett exempel är att vi lanserat Movestic Hållbarhet, ett fondpaket där vi hjälper kunderna att investera i fonder som har en uttalad hållbarhetsprofil.

”Tjänstepensionsmarknaden är vårt kärnsegment där vi, till skillnad från konkurrenterna, erbjuder ett profilerat fondutbud med tonvikt på sparande i aktivt förvaltade fonder med en relativt stor aktieexponering. Våra kunder har förmånen att få en kvalificerad rådgivning kring sitt sparande och är därför bättre rustade att göra de val som leder till den bästa avkastningen”, säger Lars Nordstrand, VD på Movestic. 

Pressmeddelandet i PDF finns här