Företag Privat
08:39 | 25 mars 2014

Pressmeddelande: Vi utökar framgångskonceptet Bygga och Bevara med Stabil Utbetalning

Nu kompletterar vi våra mycket populära fondpaket Bygga och Bevara med Stabil Utbetalning, en väldiversifierad fondportfölj med viss riskexponering.

Stabil Utbetalning ger den som ska ta ut sin pension möjlighet till högre avkastning och en pension som räcker längre. Några procentenheter högre avkastning per år gör verklig stor skillnad i pensionskuvertet.

Vid start innehåller Stabil Utbetalning åtta aktiva fonder, 80 % alternativa placeringar/räntefonder och 20 % aktierelaterade investeringar. Den förväntade årliga avkastningen över tid är 4 %.

”Eftersom vi lever allt längre och pensionsåldern fortfarande är 65 år är det inte svårt att räkna ut att pensionskapitalet måste räcka längre. Utbetalningsperioder på 15 till 20 år ger utrymme för en annan syn på den önskade risknivån i sparandet. Trots detta lever de flesta kvar i gamla sanningar; ”när det är dags att gå i pension ska man inte ta någon risk i sitt sparande”. Det innebär att en del flyttar till en traditionell livportfölj eller lägger allt kapital i kortränta. Detta är förstås inte optimalt”, säger Henrik Sundin, vd Movestic Kapitalförvaltning.

”För att pensionskapitalet ska räcka längre bör man även under utbetalning ta viss kontrollerad risk. Och det är just det Stabil Utbetalning är avsedd att göra. Med Stabil Utbetalning placeras pensionskapitalet på ett tryggt sätt samtidigt som pensionsspararen har möjlighet till god avkastning”, avslutar Henrik Sundin.

För mer information kontakta:
Henrik Sundin
Vd Movestic Kapitalförvaltning
072-251 99 00

Pressmeddelande i pdf