Företag Privat
09:24 | 3 december 2014

Pressmeddelande: Movestics ägare Chesnara förvärvar holländsk försäkringsgrupp

Som ett led i sin långsiktiga strategi att förvärva bolag inom livförsäkringsbranschen köper Movestics ägare, Chesnara, den holländska livförsäkringsgruppen Ward Group.

Ward Group består av tre försäkringsbolag och ett administrationsbolag. Köpeskillingen uppgår till EUR 67,8 miljoner.

European Embedded Value (EEV) för Ward Group uppgick till EUR 92,0 miljoner per den 30 juni 2014. Köpeskillingen motsvarar därmed en rabatt om 26,3 % på EEV.

”Förvärvet av Ward Group är ännu ett uttryck för Chesnaras långsiktiga strategi att förvärva och förädla livförsäkringsbolag. Med sin finansiella styrka och offensiva strategi är Chesnara en optimal ägare för Movestic som tillväxtföretag och utmanare på den svenska liv- och pensionsmarknaden,”, säger Lars Nordstrand, VD på Movestic.

Läs pressmeddelandet i pdf här.