Företag Privat
07:49 | 31 mars 2014

Pressmeddelande: Kraftigt förbättrat resultat för Movestic

Movestic Liv & Pension redovisar kraftigt ökade premievolymer och en stark resultatförbättring under helåret 2013.

Movestic var det bolag som ökade sina marknadsandelar inom fondförsäkring mest (+46%) under 2013. Inom segmentet rådgiven tjänstepension, som är bolagets kärnmarknad, uppgick marknadsandelen till 13,7 procent för helåret och 14,8 procent för fjärde kvartalet.

Solvenskvoten stärktes ytterligare och uppgick till 310 % (281). Resultatet före skatt ökade med 60 % och uppgick till 35,5 miljoner kr (22,1).

”Det starka resultatet är ett kvitto på det stora förtroende som marknaden visar oss. Movestic är tillbaka som det mest intressanta alternativet på fondförsäkringsmarknaden och vår ambition är att långsiktigt tillhöra de dominerande bolagen inom tjänstepensionsområdet”, säger Lars Nordstrand, VD för Movestic.

Movestics fondutbud har, liksom tidigare år, levererat mycket god avkastning till försäkringstagarna. Den genomsnittliga avkastningen för våra kunder uppgick till 13,8 %. Det gäller även Movestics fond-i-fonder, som slagit sina benchmarks med god marginal och ligger i den översta kvartilen i sina kategorier.

”Långsiktigt sparande i aktivt förvaltade fonder med en relativt stor aktieexponering är det absolut bästa alternativet om man fokuserar på nettoavkastning efter avgifter. Våra kunder har förmånen att få en aktiv oberoende rådgivning om sitt sparande och är därför bättre rustade att göra de val som leder till den bästa avkastningen”, avslutar Lars Nordstrand.

För mer information kontakta:
Lars Nordstrand
VD Movestic Liv & Pension
070-496 25 57

Pressmeddelande i pdf