Företag Privat
08:36 | 26 maj 2014

Pressmeddelande: Förbättrade nyckeltal och resultat för Movestic

Movestic Liv & Pension redovisar kraftigt ökade premievolymer och en stark resultatförbättring under första kvartalet 2014.

Premieinkomsten inom fondförsäkring ökade med 55 % till 908 miljoner kr (585) och det förvaltade kapitalet ökade med 23 % till 18,6 miljarder kr (15,1) jämfört med samma period föregående år. Även livförsäkringsverksamheten redovisade en mycket positiv försäljningsutveckling.

Solvenskvoten stärktes ytterligare och uppgick till 327 % (289). Resultatet före skatt fortsatte att förbättras och uppgick till 12,0 miljoner kr (9,8).

Movestic var det bolag som ökade sina marknadsandelar inom fondförsäkring mest under första kvartalet. Inom segmentet rådgiven tjänstepension, som är bolagets kärnmarknad, uppgick marknadsandelen till 14,0 % för första kvartalet.

”Utvecklingen under första kvartalet är ett kvitto på kundernas uppskattning av våra produkter och vår höga servicenivå. Vi ser en stark försäljningsökning i alla segment. Särskilt roligt är den ökande premievolymen inom livförsäkringsområdet. Movestic är nu etablerat som ett av de tre viktigaste bolagen på tjänstepensionsmarknaden utanför valcentralerna”, säger Lars Nordstrand, VD för Movestic.

”Tjänstepensionsmarknaden är vårt kärnsegment där vi, till skillnad från konkurren-terna, erbjuder ett profilerat fondutbud med tonvikt på sparande i aktivt förvaltade fonder med en relativt stor aktieexponering. Våra kunder har förmånen att få en kvalificerad rådgivning om sitt sparande och är därför bättre rustade att göra de val som leder till den bästa avkastningen”, avslutar Lars Nordstrand.

För mer information kontakta:
Lars Nordstrand
VD Movestic Liv & Pension
070-496 25 57

Pressmeddelande i pdf