Företag Privat
07:51 | 1 april 2014

Pressmeddelande: Stark resultatutveckling i Movestics moderbolag Chesnara

Movestics moderbolag Chesnara redovisar ett mycket starkt finansiellt resultat för helåret 2013. Resultatet före skatt ökade med 208 % jämfört med 2012 och uppgick till £ 60,6m (19,7). Chesnara rapporterade samtidigt en ökning av European Embedded Value (EEV) om 21 % till £376,4m (311,1).

Resultatet före skatt ökade med 208 % jämfört med 2012 och uppgick till £ 60,6m (19,7). Chesnara rapporterade samtidigt en ökning av European Embedded Value (EEV) om 21 % till £376,4m (311,1).

Koncernens solvenskvot är, trots förvärvet av Direct Line Life i slutet av november, fortsatt mycket stark och uppgår till 194 % (244 % per 31 december 2012).

”Jag är mycket nöjd med utvecklingen i koncernen. Chesnaras finansiella tillväxt är en viktig faktor för Movestic som långsiktig aktör inom trygghets- och sparandesektorn”, säger Lars Nordstrand, VD för Movestic.

För mer information kontakta: Lars Nordstrand VD Movestic Liv & Pension 070-496 25 57

Pressmeddelandet i pdf