Företag Privat
08:35 | 20 mars 2014

Pressmeddelande: Avanza vilseleder medvetet och systematiskt sina kunder

Movestic har anmält Avanza för vilseledande marknadsföring av fonden Avanza Zero till Etiska Nämnden för fondmarknadsföring (ENF) och även skickat ärendet till Finansinspektionens nyinrättade enhet för konsumentskydd.

ENF har tidigare fällt Avanza för vilseledande marknadsföring av, och ogrundade påståenden om fonden, Avanza Zero. Avanza har ändå valt att fortsätta marknadsföringen på samma sätt och sedan en tid tillbaka även lagt till osanningar för att få de påståenden om dubbel pension, som redan tidigare var vilseledande, att gå ihop.

Movestic har gjort egna beräkningar som utgår från de antaganden och förhållanden som Avanza presenterar på sin hemsida. Beräkningarna visar att Avanzas påståenden om dubbel pension är helt gripna ur luften.

”Avanza har känt till att deras marknadsföring är vilseledande sedan 2011. Trots det har Avanza inte bara valt att fortsätta sin marknadsföring, utan även komplettera den med uppenbart felaktiga påståenden om Movestic och andra försäkringsbolag. Jag kan inte se agerandet som annat än ett medvetet och systematiskt sätt att föra konsumenter bakom ljuset. Ett riktigt lågvattenmärke för hur illa konsumenter kan behandlas som belyser behovet av att kunder har tillgång till kvalificerad rådgivning” säger Henrik Nilsson chefsjurist på Movestic.

För mer information kontakta:

Henrik Nilsson
Chefsjurist Movestic Liv & Pension
076 – 941 94 35
08 – 120 39 234

Pressmeddelandet i pdf