Företag Privat
17:08 | 6 april 2016

Fonden Öhman Fixed Income Allocation handelsstoppad

Fonden Öhman Fixed Income Allocation är handelsstoppad sedan igår, eftersom den kommer att slås ihop med en ny fond inom kort. Fusionen sker den 12 april och den nya fonden öppnar för handel dagen därpå.

Du som har innehav i den stängda fonden kommer då att få andelar i den nya fonden.  Fram tills fusionen är genomförd är det inte möjligt att sälja andelar i fonden. Köp kommer att styras om till den nya fonden, och genomförs först den 13 april när den nya fonden öppnar.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 08-120 393 20.