Företag Privat
11:31 | 2 mars 2017

Nyhet i fondutbudet - Fidelity America

I slutet av mars tar vi in Fidelity America i Movestics fondutbud. Här kan du läsa några snabba frågor och svar om fonden.

Vad investerar fonden i?

Fonden investerar i amerikanska aktier, där fokus främst ligger på att försöka hitta undervärderade amerikanska företag. Det är en relativt koncentrerad fond med låg omsättning.

Vilken risknivå har fonden?

Den har risknivå 5 av 7 i Morningstars riskbarometer.

Hur har fonden presterat historiskt?

Fonden har 5 stjärnor hos Morningstar och har haft en stabil avkastning i förhållande till sitt jämförelseindex.

Vem passar fonden för?

För den som vill investera i amerikanska aktier.

Var kan jag läsa mer om fonden?

Från och med den 20 mars hittar du fonden i vår fondlista. Fram till dess kan du läsa mer om den här.