Företag Privat
16:59 | 13 november 2013

Nya mellanhänder skapar osäkerhet för kunderna

Movestic tar aktivt avstånd från de försäkrings- och -upphandlingskonsulter som uppträder som rådgivare och säljare inom liv- och pensionsområdet utan att vara registrerade förmedlare.

Enligt Lars Nordstrand, VD för Movestic, har bolaget uppvaktats av flera sådana aktörer men valt att inte samarbeta. 

– Vi kan helt enkelt inte garantera att de ger den kvalitet och rådgivning som våra kunder behöver, säger han till Pensionsnyheterna.

Han menar att Movestics viktigaste mål är att erbjuda pensions- och trygghetslösningar med hög kvalité, god avkastning, kvalificerad rådgivning via förmedlare och bra service till sina kunder. Ett led i den strävan är att enbart erbjuda sina produkter via registrerade försäkringsförmedlare, som kan ge kvalificerad rådgivning utifrån den enskilda individens förutsättningar.

Under det senaste året har Movestic blivit kontaktad av en ny sorts mellanhand, så kallade försäkringskonsulter eller upphandlings-konsulter. Dessa konsulter har ofta inte tillstånd att arbeta som försäkringsförmedlare.
Oklart om ansvar

– Som vi ser det tangerar flera av försäkrings- eller upphandlingskonsulterna gränsen för vad som kan anses vara förmedling. För oss som försäkringsbolag innebär det flera problem. Framförallt är vi inte säkra på att de kan garantera våra kunder en långsiktig kundvård och korrekt rådgivning. De är därigenom inte heller licensierade till Insuresec, vilket vi anser att alla förmedlare bör vara på sikt. Dessutom är det oklart om det finns någon adekvat ansvarsförsäkring. Vad innebär det? Vem ska ta över om något händer bolagen?, säger Lars Nordstrand.

Han ifrågasätter också långsiktigheten och framtida möjligheter hos de nya mellanhänderna.

– Ofta arbetar de i mindre företag eller fåmansbolag där de ekonomiska förutsättningarna är begränsade. Genom att undvika att registrera sig som försäkringsförmedlare, slipper man investera i utbildning och kvalitet. Då är det svårt att skapa långsiktighet i verksamheten och kostnadseffektiva strukturer. 

Till dess att man vet om verksamheten är tillståndspliktig eller inte väljer Movestic alltså att avstå sam-arbeten med försäkrings- och upphandlingskonsulter som inte är registrerade som förmedlare.

- Vi anser att det är det bästa vi kan göra med tanke på vårt ansvar för våra nuvarande och potentiella kunder.