Företag Privat
14:13 | 31 augusti 2017

Nya fonder: Robotar och räntor

Två nya fonder tas in i Movestics utbud; en global aktiefond inriktad på robotisering och relaterade teknologier och en räntefond med fokus på att jaga avkastning även i ett lågränteklimat.

 

Robotarna kommer!

AXA Framlington Robotech startades i december 2016 och är en av ett fåtal globala aktiefonder med inriktning på den tilltagande robotiseringen. Utbredningen av robotteknik förväntas växa med 10 till 15 procent om året fram till 2025 enligt managementkonsulten BCG. Denna tillväxt beror dels på den snabba tekniska utvecklingen framdrivet av bland annat demografiska förändringar. Genomsnittsåldern på befolkningen ökar bland annat i Europa, USA och Japan samtidigt som barnafödandet minskar. Med färre arbetsföra personer som andel av totalbefolkningen så stiger lönekostnaderna och drivkraften för effektiviseringar och ökad produktivitet ökar därmed. Samtidigt blir robotar billigare och mer flexibla. Robotar kan användas i ett brett spann inom allt från okvalificerade jobb som ingen vill ha till komplexa arbetsuppgifter med en hög grad av precision.

Räntor med avkastning?
Att hitta räntefonder med avkastning blir alltmer utmanande i det lågränteklimat vi befinner oss i – det är bakgrunden till varför Movestic tar in en bred räntefond med multistrategier i sitt utbud. Fonden Standard Life Total Return Credit Fund är en kreditfond där fondens mandat ger förvaltarna möjlighet att hedga – eller skydda – sina globala räntepositioner på olika sätt, bland annat mot valutakursförändringar.

 

Fakta

Axa Robotech

  • AXA investment managers har cirka 750 miljarder euro under förvaltning och är en del av det franska försäkringsbolaget AXA.
  • Fonden AXA Framlington Robotech är en UCITS-fond och tas in i Movestics utbud den 31 augusti.

Standard Life Total Return

  • Brittiska Standard Life Aberdeen är en av världens största förvaltare med cirka 737 miljarder euro under förvaltning.
  • Fonden finns tillgänglig från den 31 augusti.