Företag Privat
14:32 | 1 juli 2016

Ny rapport: lågt ekonomiskt självförtroende riskerar sänka pensionen för unga kvinnor

Sex av tio unga kvinnor upplever sig ha liten kunskap om långsiktigt sparande vilket leder till att de buffertsparar istället – något som på sikt kommer att påverka deras framtida pension. Samtidigt upplever hälften sig kunna påverka sin ekonomiska trygghet och därmed livet som pensionär, men man vet inte hur man ska gå tillväga. Det framgår i rapporten ”Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden” från Movestic Liv och Pension och undersökningsföretaget Novus som presenteras idag.

– Nyckeln till ett långsiktigt sparande och en trygg pension är ju tid, och dagens unga kvinnor har fortfarande tid att göra val som gör att deras ekonomiska framtid blir ljusare. En utmaning vi har är att pensionsfrågor tyvärr hamnar på tok för långt ned på dagordningen, vilket ger många ett smärtsamt uppvaknande när det orange kuvertet dimper ner i brevlådan. Och tyvärr är det oftast kvinnor som får ett väsentligt bryskare uppvaknande än männen, säger Lars Nordstrand, VD på Movestic Liv och Pension.

Nyckeltal ur rapporten:

  • Unga kvinnor förväntar sig tjänstepension.Sju av tio unga kvinnor förväntar sig att arbetsgivaren erbjuder tjänstepension. Sex av tio unga kvinnor ser tjänstepension via arbetsgivare som det mest relevanta för att trygga pensionen.
  • Sex av tio unga kvinnor upplever sig ha liten kunskap om långsiktigt sparande – och buffertsparar istället.Tre av fyra sparar regelbundet, och då sparar man främst till oförutsedda händelser, inte långsiktigt. Unga kvinnor sparar oftare i bankkonto men mer sällan i pensionsförsäkring, jämfört med allmänheten i stort. Sex av tio unga kvinnor upplever även att de har liten kunskap om det egna långsiktiga sparandet och upplever samtidigt ett större behov och intresse för sparande jämfört med allmänheten i stort.
  • Sex av tio unga kvinnor ser ljust på framtiden – trots allt.Nära sex av tio unga kvinnor har en positiv känsla över det framtida livet som pensionär. Högre andel unga kvinnor tror att ekonomiska förutsättningar för framtidens kvinnliga pensionärer blir bättre, om man jämför med allmänheten i stort.
  • Fyra av tio unga kvinnor vill börja spara långsiktigt tidigt men vet inte hur.Fyra av tio unga kvinnor anser att det är relevant att påbörja ett eget långsiktigt pensionssparande vid 25-29 års ålder. Man ser även att det främsta skälet till att ha ett eget långsiktigt pensionssparande är att få pengarna att räcka till som pensionär. Hälften upplever sig kunna påverka sin ekonomiska trygghet och därmed livet som pensionär. Samtidigt hamnar den största delen av sparandet på bankkontot, vilket minskar utsikterna för en bra utveckling på deras sparande sett över tid.

Läs rapporten ”Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden” i sin helhet – en rapport om unga kvinnors syn på livet, ekonomin och pensionen.

Om rapporten

Rapporten har tagits fram av Novus på uppdrag av Movestic Liv och Pension. Rapporten består av två delar, en kvalitativ och en kvantitativ undersökning som genomfördes under april-maj 2016.

Den kvalitativa undersökningen genomfördes i två fokusgrupper online i målgruppen kvinnor 20-35 år. Vi har kompletterat med djupintervjuer för att nå fördjupad insikt, särskilt bland de som annars kan ”hämmas” av låg kunskap och lågt självförtroende i frågor som rör ekonomi.
Den kvalitativa undersökningen har gjorts i Novus Sverigepanel. Totalt har 1490 intervjuer genomförts. I gruppen för allmänheten 18-79 år ingår 1048 respondenter. I boost-gruppen ”Kvinnor 20-35 år” ingår 570 respondenter. Undersökningen har genomförts under perioden 13-23 maj 2016. Resultatet har efterstratifierats. Deltagarfrekvensen för allmänheten är 61 % och för gruppen ”Kvinnor 20-35 år” 42%.