Företag Privat
11:14 | 25 november 2014

Pressmeddelande: Fortsatt stark utveckling för Movestic under tredje kvartalet

Movestic Liv & Pension redovisar kraftigt ökade premievolymer och en stark resultatförbättring under tredje kvartalet 2014.

Premieinkomsten inom fondförsäkring ökade med 32 % till 2 603 miljoner kr
(1 970) och det förvaltade kapitalet ökade med 26 % till 20,8 miljarder kr (16,5) jämfört med samma period föregående år. Även livförsäkrings­verksamheten redovisade en mycket positiv försäljningsutveckling.

Solvenskvoten stärktes ytterligare och uppgick till 361 % (320). Resultatet före skatt fortsatte att förbättras och uppgick till 37,7 miljoner kr (36,0).

Movestic var det bolag som ökade sin marknadsandel mest avseende nyteckning på den totala fond­försäkringsmarknaden jämfört med motsvarande period 2013. Marknadsandelen uppgick till 8,2 %
(7,1 %). Inom segmentet rådgiven tjänstepension, som är bolagets kärnmarknad, uppgick marknadsandelen till 13,8 procent jämfört med 11,9 % motsvarande period 2013.

Movestics fondutbud rankas högt på marknaden. I årets oberoende försäkrings- och förmedlarundersökning, blev bolaget rankat som nummer ett både avseende fondutbud och innovationsförmåga. Fondutbudet har under tredje kvartalet utökats med ytterligare ett antal fonder som kommer att bidra till en fortsatt hög avkastning för våra kunder. Här återfinns bland andra nya fonder från Didner & Gerge, Asia Growht Capital Management, SEB och Tundra. Vårt fokus på hållbarhet fortsätter, ett exempel är att vi lanserat Movestic Hållbarhet, ett fondpaket där vi hjälper kunderna att investera i fonder som har en uttalad hållbarhetsprofil.

”Tjänstepensionsmarknaden är vårt kärnsegment där vi, till skillnad från konkurren­terna, erbjuder ett profilerat fondutbud med tonvikt på sparande i aktivt förvaltade fonder med en relativt stor aktieexponering. Våra kunder har förmånen att få en kvalificerad rådgivning kring sitt sparande och är därför bättre rustade att göra de val som leder till den bästa avkastningen”, säger Lars Nordstrand, vd för Movestic. 

Läs hela pressmeddelandet i pdf här.