Företag Privat
08:41 | 10 oktober 2013

Movestics ägare Chesnara förvärvar Direct Line Life

Som ett led i sin långsiktiga strategi att förvärva bolag inom livförsäkringsbranschen köper Movestics ägare, Chesnara, ytterligare ett bolag, Direct Line Life Insurance Company Ltd. Köpesumman uppgår till £39,3 miljoner, motsvarande 400 miljoner kronor.

Direct Line Life är ett livförsäkringsbolag som är stängt för nyteckning sedan 2011. Portföljen består av ca 150 000 gällande riskförsäkringar. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Direct Line Insurance Group, baserat i Storbritannien.

"Förvärvet av Direct Line Life är ännu ett uttryck för Chesnaras långsiktiga strategi att förvärva och förädla livförsäkringsbolag. Med sin finansiella styrka och offensiva strategi är Chesnara en optimal ägare för Movestic, som tillväxtföretag och utmanare på den svenska liv- och pensionsmarknaden”, säger Lars Nordstrand, VD på Movestic.

För mer information kontakta
Lars Nordstrand
VD Movestic Liv & Pension
070-496 25 57