Företag Privat
09:23 | 5 april 2016

Movestic tillämpar Solvens II fullt ut från start

Från och med januari 2016 tillämpar Movestic Solvens II fullt ut.

I veckan blev Movestics årsresultat för 2015 offentligt, där man bland annat kunde redovisa växande premievolymer och en stark resultat­utveckling under 2015. Movestics starka finansiella ställning bekräftas av utvecklingen av bolagets Solvens I-kvot: 441 procent per 31 december 2015 (376 procent per 31 december 2014). Från och med januari 2016 tillämpar Movestic Solvens II fullt ut, utan övergångsregler.

Det ligger i kundernas intresse att förvaltning av pensioner och placering av trygghetsförsäkringar sker i finansiellt stabila försäkringsbolag. Övergångsregler är temporära, därför bör långsiktigt ansvarsfulla bolag snarast förbereda sig för att tillämpa de hårdare kapitalkrav det nya regelverket anger, säger Lars Nordstrand, VD för Movestic.

Movestic ingår i den börsnoterade engelska koncernen Chesnara. Även på gruppnivå visar de finansiella nyckeltalen på styrka och stabilitet: Solvens I-kvoten uppgår per 31 december 2015 till 305 procent (284 procent per 31 december 2014) och gruppen har genomgående valt att tillämpa Solvens II fullt ut utan inslag av övergångsregler per 1 januari 2016.