Företag Privat
14:18 | 25 november 2013

Movestic störst på fondförsäkring för rådgiven tjänstepension

Movestic ökar återigen sina marknadsandelar på fondförsäkring kraftigt. På kärnmarknaden, tjänstepension exklusive kryssval, ökar man från 9,1% tredje kvartalet 2012 till 15,4% tredje kvartalet i år. Därmed är Movestic störst på tjänstepension exkl kryssval. Det innebär också att Movestic är det fondförsäkringsbolag som förmedlarna gör mest ny affär med. Även på den totala marknaden för fondförsäkring ökar man sina andelar, från 5,7% tredje kvartalet 2012 till 9,3% tredje kvartalet 2013.

Branschens förmedlarundersökning visade att Movestic är det bolag som anses vara mest på frammarsch och det syns nu tydligt i en ökande affär.

”Vi är det enda större försäkringsbolag som är fristående från de ömsesidiga försäkringskonglomeraten och bankerna. Det finns en stor efterfrågan på det vi därigenom kan erbjuda i form av förvaltning, paketering och service. Till det har vi en mycket konkurrenskraftig riskaffär”, säger Per Friman Marknadsdirektör på Movestic.

Movestic fortsätter att bygga ut sin mäklardisk, service och säljstöd för att på så sätt säkerställa att den ökande affären tas hand om på bästa sätt.

För mer information kontakta
Per Friman
Marknadsdirektör Movestic Liv & Pension
0734-41 21 36
0704-53 81 30