Företag Privat
08:26 | 3 november 2014

Movestic stärker fondutbudet med fonder från Tundra och SEB

Movestic inleder ett nytt samarbete med Tundra Fonder. Inledningsvis är det fonderna Frontier Opportunities och Pakistan som blir en del av det ordinarie fondsortimentet.

Samarbetet är ett led i Movestics löpande arbete med att erbjuda de bästa och mest intressanta fonderna på marknaden.

”Vi söker hela tiden att vara lite snabbare än våra konkurrenter när det gäller att hitta både nya fonder och nya fondbolag. Vi har sett en stor efterfrågan på Tundras fonder både från försäkringsförmedlare och från kunder”, säger Per Friman, investeringsdirektör på Movestic.

"Vi är glada att Tundras fonder i och med samarbetet med Movestic nu blir tillgängliga för långsiktigt tjänstepensionssparande”, säger Tundra Fonders vd Jon Scheiber.
Movestic utökar också fondutbudet med SEBs Östeuropafond. Movestic har sedan tidigare ett djupt och långt samarbete med SEB fonder.

Fonderna kommer att finnas tillgängliga för alla som sparar i Movestics olika fondförsäkringsprodukter, privat sparande såväl som tjänstepensioner.

Vid frågor kontakta

Per Friman
Investeringsdirektör
Movestic Liv & Pension
0704-53 81 30