Företag Privat
08:27 | 17 april 2015

Pressmeddelande: Movestic lanserar utvalda fonder för premiumkunder

Movestic lanserar ett premiumkoncept för de kunder som har minst en miljon kronor i totalt kapital i sina olika försäkringar hos Movestic.

”Efterhand som vi blivit en allt större aktör har vi också fått många kunder med ett stort kapital. Nu gör vi en extra satsning på dessa kunder och ger därmed också förmedlarna ett ännu bättre fondutbud för de mer förmögna kunderna”, säger Magnus Julin, försäljningsdirektör på Movestic.

Första steget blir att addera ett antal fonder som lämpar sig särskilt väl för de som har ett större kapital.

Det handlar om två fonder som ger dollarexponering, JPM Income Opportunity Plus USD och en penningmarknadsfond i USD från SEB. Från SEB blir det också en Private Equity fond och från Danske Bank deras fond Aktiv förmögenhetsförvaltning.

Slutligen introduceras två fonder från ett fondbolag som Movestic är först ut med i fondförsäkringssammanhang – PriorNilsson, med deras hedgefond Yield och deras aktiefond Realinvest.

”Detta är ett första steg i vår satsning. Vi återkommer med fler fonder och även andra fördelar för våra premiumkunder”, säger Magnus Julin.

För mer information kontakta:
Magnus Julin Försäljningsdirektör Movestic Liv & Pension
0702-91 00 15

Pressmeddelandet i PDF