Företag Privat
13:48 | 15 december 2014

Movestic lanserar nytt fondkoncept under eget namn

Movestic lanserar under december och januari ett helt nytt fondkoncept med ledande externa förvaltare, men under Movestics eget namn.

Vi kan därigenom erbjuda våra kunder ett ännu bättre urval av fondförvaltare. Fonderna är aktivt förvaltade av ledande svenska och internationella förvaltare.

Förvaltarna har valts ut efter en omfattande utvärderingsprocess med inriktning på kvalitet, avkastning och marknadsposition. Därför kan Du som kund lita på att fonderna håller hög kvalitet. Vi kommer naturligtvis också att utvärdera förvaltarna löpande.

  • Initialt lanseras Movestic Sverige, en svensk aktiefond som förvaltas av Lannebo som är välkänd som en av de absolut ledande svenska förvaltarna. 
  • Vidare lanseras Movestic Europa småbolag som förvaltas av Parvest. Parvest är en av de större europeiska förvaltarna och en del av BNP Paribas koncernen. 
  • Slutligen lanserar vi Movestic Korta räntor plus som är en skräddarsydd räntefond som kan placera en mindre del i statspapper, en del i företagsobligationer och en del i emerging market debt. Ambitionen är att kunna ge lite mer än den nollränta som man får på korta svenska räntepapper, men samtidigt minska risken genom att ha en kort löptid på obligationerna, ca 2 år. Här har vi valt Evli som är en förvaltare med specialistkompetens inom förvaltning av just denna typ av räntebärande papper.

I samband med lanseringen kommer vi att avveckla några andra aktiefonder. Det berör främst fonder som under en längre tid haft svag avkastning och där vår utvärdering pekar på att fonderna ovan kan skapa bättre avkastning för kunderna. De kunder som berörs av ändringarna är redan informerade.


Vi kommer under 2015 att lansera ytterligare ett antal fonder i Movesticfamiljen. Alla kommer att genomgå samma rigorösa urvalsförfarande.

Har du frågor kan du kontakta din försäkringsförmedlare eller ringa vår kundtjänst på tel. 08-120 393 00.