Företag Privat
09:44 | 11 juni 2015

Movestic förenklar jämförelsen av hållbara fonder

Idag inför Movestic standarden Hållbarhetsprofilen i sin fondlista – ett viktigt steg för att göra det enklare för kunderna att jämföra och välja fonder utifrån fondernas hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsprofilen är ett initiativ från branschforumet SWESIF tillsammans med sina medlemmar som består av ett fyrtiotal finansbolag tillsammans med Movestic, och gör det möjligt att på ett överskådligt och enkelt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Profilen underlättar också för sparare att jämföra hållbara fonder med varandra.

– Tidigare har det varit snårigt för kunderna att få en överblick över fondernas hållbarhetsarbete och det har varit i princip omöjligt att jämföra fonder med varandra. Därför är vi på Movestic glada över att SWESIF har tagit fram en branschstandard som gör det enklare att jämföra fonder ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Per Friman, investeringsdirektör på Movestic.

Hållbarhetsprofilen delar in fondernas arbete i tre övergripande kategorier: positivt urval, negativt urval och påverkan på bolag som fonden kan investera i. Dessutom finns ett uppföljningsavsnitt som redovisar fondens resurser, rutiner och kontroller.

– Movestic förtjänar en eloge för handlingskraft. Tack vare dem och de andra bolagen som har introducerat Hållbarhetsprofilen på den privata markanden, blir det lättare för spararna att välja hållbara fonder, säger Johan Florén, ordförande SWESIF.

– Hållbarhet har länge varit en viktig fråga för oss på Movestic, och att införa Hållbarhetsprofilen i vår fondlista är ett naturligt nästa steg. Mer än 75 procent av fonderna hos Movestic har någon form av hållbarhetsinriktning och det är bra att det nu kan lyftas fram tack vare Hållbarhetsprofilen, säger Per Friman, investeringsdirektör på Movestic.

Pressmeddelandet i PDF