Företag Privat
12:16 | 20 november 2013

Movestic förbättrar resultatet kraftigt

Movestic redovisar kraftigt ökade premievolymer och en stark resultatförbättring under årets första nio månader. Premieinkomsten ökade med 25 % till 2,3 miljarder kr (1,8) och det förvaltade kapitalet ökade med 19 % till 16,5 miljarder kr (13.9) jämfört med samma period föregående år.

Solvensgraden stärktes ytterligare och uppgick till 320 % (280). Resultatet före skatt ökade med 76 % och uppgick till 28,3 miljoner kr (14,8).
”Det starka resultatet är ett kvitto på det stora förtroende som marknaden visar oss. Movestic är tillbaka som det mest intressanta alternativet på fondförsäkringsmarknaden och vår ambition är att långsiktigt tillhöra de dominerande bolagen inom tjänstepensionsområdet”, säger Lars Nordstrand, VD för Movestic.
Movestics fondutbud har, liksom tidigare år, levererat mycket god avkastning till försäkringstagarna. Det gäller även Movestics fond-i-fonder, som slagit sina benchmarks med god marginal och ligger i den översta kvartilen i sina kategorier.

”Långsiktigt sparande i aktivt förvaltade fonder med en relativt stor aktieexponering är det absolut bästa alternativet om man fokuserar på nettoavkastning efter avgifter. Våra kunder har förmånen att få en aktiv oberoende rådgivning om sitt sparande och är därför bättre rustade att göra de val som leder till den bästa avkastningen”, avslutar Lars Nordstrand.
 
För mer information kontakta:
Lars Nordstrand
VD Movestic Liv & Pension
070-496 25 57