Företag Privat
14:50 | 6 april 2016

Movestic får topplacering i Morningstars hållbarhetsbetyg

Det oberoende analysföretaget Morningstar som publicerar objektiv och jämförbar fondinformation lanserar nu betygsättning av fonder utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Hittills har tre fonder från Movestic analyserats och alla tre landar på toppbetyg. Förutom att nå toppen vad gäller hållbarhet har Movesticfonder även gett mycket hög avkastning inom sin kategori.

Morningstars hållbarhetsbetyg, som heter Morningstar Sustainability Rating, sätts i spannet 1-5 och symboliseras av jordglobar. Underlaget för betygsättningen sker utifrån kvalitativa hållbarhetsanalyser på bolagsnivå. Därefter aggregeras betygen från de enskilda aktieinnehaven till ett övergripande betyg på fondnivå, vilket sker inom respektive fonds kategori.

– Allt fler investerare, världen över, har fått upp ögonen för hållbarhetsaspekten när det kommer till att välja investeringar. I Norden har hållbarhet varit en del av investerarnas fokus längre men det är först nu som utfallet av hur hållbara fonderna är börjar mätas av en global oberoende aktör. Vi tror att detta kommer bidra med ytterligare transparens på marknaden och göra det lättare for investerare att välja fonder, säger George Sallfeldt, VD på Morningstar Sverige.

De tre fonderna från Movestic som har analyserats är Movestic Europa Småbolag (betyg 5 av 5), Movestic Global i SEK (betyg 4 av 5) och Movestic Sverige (betyg 4 av 5). Förutom att nå toppen vad gäller hållbarhet har fonderna även gett mycket hög avkastning inom sin kategori.

– Vi är stolta över att våra fonder visar att det går alldeles utmärkt att kombinera hållbarhet med hög avkastning. Morningstar ska ha en eloge för sitt arbete med hållbarhetsbetyget - det här är ett bra verktyg som hjälper kunderna att navigera hållbart och fatta medvetna beslut i djungeln av fonder. Det är också glädjande för oss att få ett kvitto på att vårt fokus på ansvarsfulla investeringar har gett effekt. Movestic har som uttalat mål att minst 75 procent av vårt fondutbud ska beakta hållbarhet i sin förvaltning. Där ligger vi idag över mål, på drygt 80 procent. Vi har även säkerställt att vår entrélösning, det vill säga om våra kunder inte gör ett aktivt fondval hos oss, är hållbar. Då hamnar de automatiskt i Movestic Global, vilket är vårt sätt att se till att kunderna hamnar på ett alternativ som både är hållbart och som kan prestera, säger Lars Nordstrand, VD på Movestic.

Movestic bland de första att visa hållbarhetsbetyg direkt i fondlistan
Morningstars hållbarhetsbetyg finns redan idag på Morningstars hemsida, och Movestic tar täten för att underlätta jämförelsen av fonder ur ett hållbarhetsperspektiv genom att införa betyget även på den egna fondlistan på www.movestic.se.