Företag Privat
10:02 | 27 mars 2017

Movestic börjar sälja liv- och sakförsäkringar på webben

Nu kan du köpa liv- och sakförsäkringar direkt via vår hemsida.

När Movestic startade år 2000, då Moderna försäkringar och Moderna Liv & Pension, hade vi både ett sak- och ett livförsäkringsben. År 2008 separerades bolagen och sedan dess har Movestic erbjudit spar- och trygghetslösningar. När vi nu återigen erbjuder sakförsäkringar sluts cirkeln. Vi vill hjälpa våra kunder att göra smarta val för ett aktivt liv. Därför har vi handplockat och paketerat ett urval av smarta försäkringslösningar för olika delar av livet. Det ska vara enkelt att ha ett bra skydd, säger Lars Nordstrand, VD på Movestic.

Livförsäkringarna är Movestics egna och sakförsäkringarna levereras i samarbete med Vardia. Även tre försäkringspaket erbjuds, som är utformade för att passa olika livsskeden.

Följande försäkringar erbjuds på Movestics hemsida:

Movesticförsäkringar:
Livförsäkring, olycksfallsförsäkring och allvarlig sjukdomsförsäkring

Försäkringar via Vardia:
Bilförsäkring, hemförsäkring och Villa Hemförsäkring

Försäkringspaket:
Singel som innehåller en hem- och olycksfallsförsäkring
Partner som innehåller en liv-, olycksfalls- och allvarlig sjukdomsförsäkring
Familj som innehåller olycksfalls-, liv-, allvarlig sjukdoms- och barnolycksfallsförsäkring

Här kan du köpa våra försäkringar och försäkringspaket