Företag Privat
15:52 | 16 maj 2016

Mer till kunderna efter bytet till Movesticfonder

Drygt sex procent mer i avkastning. Det är den genomsnittliga ökningen för de cirka 17 000 kunder som flyttades från befintliga fonder till Movesticfonder under förra året. Ett resultat som gläder men knappast förvånar Stefan Klohammar – chefsförvaltare på Movestic och en av hjärnorna bakom valen av förvaltare till Movesticfonderna.

Drygt sex procent mer i avkastning är mycket pengar på ett år. Det måste du vara nöjd med, Stefan.
Det som gläder mig mest är att det gynnat så många kunder. Det är det som räknas i slutändan.  Vår tilltro till de externa förvaltarna som fått ansvaret för förvaltningen har varit stor ända från början. De har levererat det jag förväntat mig, och det gör att jag känner att vi är rätt ute i vår modell för hur vi väljer förvaltare.

Berätta mer om den. Hur tänker ni när ni väljer vem som ska få mandatet att förvalta en Movesticfond?
För varje fond vi sätter upp letar vi efter en riktig specialist inom området. Det är många olika aktörer som får frågan men få blir utvalda för den riktiga granskningen. Det vi söker efter finns det inte tonvis av på marknaden. Vi vill ha aktiv förvaltning på riktigt, där man kan se ett rejält mervärde efter avgift. Vi letar med andra ord efter någon som är riktigt bra på lite snarare än ganska bra på mycket. Det är nog essensen i modellen.

Det fanns kunder, vars kapital flyttades till Movesticfonderna, som var frågande till att vi tog bort fonderna som deras pengar låg i. Flera av fonderna hade funnits länge i vårt utbud och hade fina prestationer i bagaget. Var det ett svårt beslut att plocka bort dem?
Egentligen inte. Eftersom vi lovar våra kunder att löpande se över och justera fondutbudet för att säkerställa kvalitet och möjlighet till riktigt bra avkastning så är det snarare vår skyldighet att agera.

Var det svaga prestationer som gjorde att fonderna blev bortplockade?
I vissa fall var det så. Inte nödvändigtvis att resultaten var dåliga, men i alla fall inte så bra som vi förväntade oss. Ibland är det produktutformningen eller avgiftsmodellen som avgör. I ett fall var det så enkelt att förvaltaren gick i pension. Ett skäl så gott som något och då hade prestationen ingenting med beslutet att göra.

Vad händer om förvaltaren till Movesticfonderna inte levererar?
Hittills har det inte hänt, men självfallet utvärderar vi deras prestationer löpande precis som för vårt övriga fondutbud. Och om vi, efter en rimlig period, ser att förvaltaren inte får ordning på fonden tvekar vi inte att byta till en annan förvaltare. Det är ju en av anledningarna till att vi valt att lägga upp Movesticfonderna på det här sättet. För att kunna vara flexibla och förändra förvaltningen om det behövs.

I tabellen ser du hur mycket mer i avkastning kunderna fått sedan fondbytet.

Borttagen fond

Ersättande fond

Ungefärlig meravkastning från fondbytesdatum* till 31 mars 2016

Europeisk småbolagsfond 

Movestic Europa Småbolag

+ 12,5 %

Norsk globalfond

Movestic Global

+ 4,9 %

Svensk räntefond

Movestic Korta Räntor Plus

+ 1, 4 %

Koncis Sverigefond

Movestic Sverige

+ 6, 8 %

*Fondbytesdatum:  Movestic Europa Småbolag - 20150122 , Movestic Global - 20150613, Movestic Korta Räntor Plus - 20150201, Movestic Sverige – 20150201. Meravkastningen utgör skillnaden i avkastning mellan den ersättande fonden och den borttagna fonden under angiven tidsperiod. 

Här hittar du mer information om Movesticfonderna.