Företag Privat
11:24 | 24 februari 2014

Magnus Julin – ny Försäljningsdirektör och Affärsområdeschef Sparande & Pension

Pressmeddelande: Magnus Julin har anställts som Försäljningsdirektör och Affärsområdeschef Sparande & Pension på Movestic.

Han kommer närmast från Skandia Danmark, där han sedan 2010 varit Marknadsdirektör med ansvar för försäljning, kundcenter och marknadsföring. Magnus har före dess haft en rad chefsroller inom försäljning och produkt i Skandiakoncernen.

Per Friman, som innehaft denna befattning under de senaste fem åren, kommer att gå vidare inom Movesticgruppen och tillträder tjänsten som Investeringsdirektör med fokus på strategisk utveckling av Movestics kapitalförvaltningserbjudanden.

För mer information kontakta:
Lars Nordstrand
VD Movestic Liv & Pension
070-496 25 57

Pressmeddelandet i pdf