Företag Privat
10:13 | 13 oktober 2016

Linnéa Ecorcheville blir ny VD i Movestic Livförsäkring AB i samband med att Lars Nordstrand går i pension

Linnéa Ecorcheville är för närvarande VD i Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S, och sedan april 2015 oberoende styrelsemedlem i Movestic. Linnéa Ecorcheville tillträder som VD den 1 april 2017. Lars Nordstrand övergår då till att vara rådgivare fram till den 31 juli då han går i pension.

– Det gläder mig att Linnéa Ecorcheville har tackat ja till uppgiften att ta över ledarskapet i Movestic. Lars Nordstrand startade Movestic år 2000 och har med sin starka profil och tydliga ledning utvecklat Movestic till ett av de ledande fondförsäkringsbolagen på marknaden. Linnéa Ecorcheville svarar i alla avseenden upp mot den profil som krävs för att leda och utveckla ett bolag som präglas av entreprenörskap, innovation och en stark företagskultur, säger John Deane, koncernchef i Movestics börsnoterade ägarbolag Chesnara Plc.


Linnéa Ecorcheville, 38 år, kommer närmast från rollen som VD för Moderna Försäkringar. Hon är även oberoende styrelsemedlem i Movestic sedan april 2015. Till Moderna kom hon 2009 i samband med att Tryg Forsikring A/S tog över bolagets verksamhet. Hon har tidigare arbetat som jurist för Invik, Gernandt & Danielsson och Linklaters och har en juristexamen från Lunds Universitet.


– Jag är mycket glad att styrelsen har utsett Linnéa Ecorcheville till min efterträdare. Jag har haft förmånen att lära känna henne under min tid i Moderna och vet vilken hög kapacitet hon har. Linnéa har det affärsmässiga fokus och ledarskap som Movestic behöver. Jag känner mig trygg att Movestic är i goda händer och fortsätter att utmana våra konkurrenter, säger Lars Nordstrand.


– Jag ser fram emot att få vara med och vidareutveckla Movestics unika position och erbjudande på marknaden. Jag har som styrelsemedlem i Movestic fått lära känna verksamheten inifrån och har bland annat fått en stor respekt för den kompetens och det engagemang som finns hos personalen. Jag är övertygad om att min erfarenhet av att ha drivit ett företag med liknande storlek och marknadsposition ger mig goda förutsättningar att tillsammans med alla medarbetare bygga ett ännu starkare Movestic, säger Linnéa Ecorcheville.