Företag Privat
10:34 | 15 januari 2014

Klohammar vänder blad

2013 dog Stefan Klohammars illusion om norrmän så nu vänder han blad och får upp experters och olika aktörers rosenskimrande bild av 2014. I sedvanlig ordning ger han även sin egen bild av det nya året.

Movestic har nyligen utökat fondutbudet med fonden Sparinvest High Yield Value Bonds från det danska fondbolaget Sparinvest. Magnus IH Jansson är Senior Relationship Manager på Sparinvest och månadens gästkrönikör. Magnus anser att fonden är en intressant pusselbit i ett långsiktigt sparande och berättar hur den nya fonden skapar meravkastning.

Läs senaste Fonder & Funderingar