Företag Privat
15:01 | 17 april 2018

Höjda räntor gynnar Öhmans populäraste fond

Det är inte konstigt att Öhmans FRN-fond har blivit en av deras populäraste. Sedan fonden startade 2012 har fonden slagit index år efter år. Inte ens de senaste årens negativa ränteläge har kunnat stoppa fondens positiva utveckling.

Vad är egentligen en FRN-fond? Och varför har just Öhmans fond nått sådana framgångar?  Ulrika Lindén, ansvarig förvaltare av fonden, förklarar de grundläggande principerna.

Vad är en FRN-fond?

Räntefonder som placerar i instrumentet som kallas Floating Rate Note, FRN, har en kreditpremie som räknas om var tredje månad mot en slags referensränta. Det innebär att räntebindningstiden för exempelvis Öhman FRN-fond endast är omkring tre månader, fastän fondens totala kreditlängd är 2 till 3 år. Denna räntemodell gör att en FRN-fond, till skillnad från andra kreditfonder, är fri från ränteduration och därmed inte påverkas av stigande långräntor, något som normalt sett påverkar alla räntefonder. Fonden får då en bättre riskjusterad avkastning.

Varför startade ni en sådan fond?

2012 hade Riksbanken börjat höja räntorna kraftigt. Därför ville vi skapa en fond som kunde klara av eller rentav gynnas av räntehöjningar. Ironiskt nog så har räntorna i princip bara sänkts sedan dess, men tack vare goda placeringar har fonden ändå utvecklats mycket bra under perioden.

Hur fungerar Öhman FRN-fond?

När vi designade Öhman FRN-fond så utformade vi ett antal strategier för att maximera avkastningen. Fonden har som standard att placera i bolag med väldigt höga kreditkvalitetsbetyg för att minska risken för konkurser mellan låntagaren och långivaren. Samtidigt har fonden en stor fördel av att kunna placera i bolag med något lägre betyg, men som visar potential att förbättra betyget och därmed även öka i värde.

Tack vare att vi på Öhman har en egen ratingprocess där vi själva betygsätter objekt, så har vi även möjlighet att placera i ”oratade” bolag. På så sätt kan vi hitta lovande bolag innan de skaffar sig ett officiellt betyg. Det gör att priset på obligationen kan öka rejält och så även fondens värde. Detta kombineras med en vanlig förvaltningsprocess där fonden placerar i bolag som vi bedömer är på väg att förbättra sina finansiella mål.

Dessa strategier har gjort att vi kunnat öka avkastningen i fonden utan att ta större risker. Det är en stor anledning till att fondens placerar sig i det absoluta toppskiktet inom sin kategori.

Varför har just Öhman FRN-fond gått så bra?

Det finns såklart flera faktorer bakom framgångarna. En är att vi lyckats hitta rätt i våra emittenters utvecklingskurvor och därmed kunnat anpassa kreditlängden framgångsrikt. Sedan har även fondens fokus på placeringar i svenska och nordiska bolag varit särskilt lyckat under de senaste två åren då ränteläget stabiliserats. En annan styrka är vår stora analyskapacitet med ett skickligt ränteteam som haft förmågan att hela tiden plocka ut rätt bolag. Det har gjort att vi kunnat placera oss i topp varje år sedan fonden startade.

Fonden placerar ansvarsfullt – varför är det viktigt?

För kreditfonder är det extra viktigt att placera i bolag som styrs på ett sunt sätt och tar ansvar för miljö och sociala aspekter. Det minskar risken för bedrägerier och miljöskandaler. Ju mer vi integrerar hållbarhet i analysen, desto större riskjusterad avkastning får våra kunder.

Hur ser du på marknadsläget framöver?

Även om fonden klarat sig väldigt bra så kan vi konstatera att den ännu inte riktigt kommit till sin rätt. De senaste tre åren har vi haft ett negativt marknadsläge där centralbankerna fortsatt att sänka räntorna. Nu börjar vi dock skymta en vändpunkt och bedömer att räntorna kommer börja höjas igen under 2019. Då kommer Öhman FRN-fond kunna göra vad den var designad för – att skydda mot stigande långräntor och gynnas av stigande korträntor.

 

Texten är skriven av Öhman Fonder

Gillar du vad du läser? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!