Företag Privat
16:05 | 6 november 2018

Gästkrönika: Nya möjligheter med China A shares

Den inhemska aktiemarknaden China A shares har tidigare bara varit tillgänglig för inhemska kinesiska investerare. Men nu öppnar den upp på ett helt nytt sätt. Vad innebär det? Läs här om de nya investeringsmöjligheterna.

Den kinesiska aktiemarknaden - A shares, nya möjligheter öppnar sig

Att Kina är ett stort land med en stor befolkning vet vi. Att Kina står för över 15 procent av världsekonomin och därmed är ungefär jämförbart med EURO-zonen vet vi också. Och att kinesiska bolag växer och tar allt mer plats globalt kan väl heller inte undgått så många, inte minst Donald Trumps hårda linje och retorik kring strafftullar och liknande är ju en reaktion på detta till stor del.

Men även om de finansiella marknaderna är betydelsefulla, har de hittills varit svårtillgängliga för utländska investerare. Den som vill investera i kinesiska aktier har tvingats leva med stora begränsningar, den största delen av Kinas aktiemarknad har inte varit öppen för utländska investerare. Den här inhemska aktiemarknaden kallas allmänt för China A shares, och den kommer nu att öppnas upp på ett helt nytt sätt. Låt oss titta på hur det sett ut så här långt, vilka möjligheter har en utländsk investerare haft:

ADR:s

Kinesiska aktier listade i USA      

160 bolag, värde 850 mdr. USD

Red-chips 

Kinesiska bolag verksamma och listade i Hong Kong

150 bolag, värde 700 mdr. USD

H-shares

Bolag verksamma i Kina men listade i Hong Kong  

250 bolag, värde 850 mdr. USD

P-chips

Privatägda kinesiska bolag, listade i Hong Kong 

600 bolag, värde 1150 mdr. USD

B-shares

Kinesiska bolag, listade i Shanghai och Shenzhen

100 bolag, värde 30 mdr. USD

(siffrorna är från slutet av 2017)

Alltså drygt 1200 bolag till ett börsvärde av cirka 3550 mdr. USD. Inte så illa. Men då har vi alltså inte räknat in den del som utländska aktörer inte kommit åt hittills, A shares. Då talar vi om:

A-shares

Kinesiska bolag, listade i Shanghai och Shenzhen

3400 bolag, värde 8800 mdr. USD

Det är denna inhemska marknad, alltså tre gånger så stor som den vi kunnat nå hittills, som nu gradvis öppnas upp för andra än de kinesiska inhemska investerarna. Någon kanske undrar över definitionen av A shares, den är ju exakt samma som för B shares? Förklaringen ligger i att det sedan ett par år upprättats en liten kanal kallad Shanghai/Shenshen – Hong Kong Stock Connect där man i begränsad omfattning kunna handla en liten del av A shares. Nu öppnas alltså succesivt hela det här fönstret.

Det som är intressant med A shares är att vi hittar en annan typ av bolag än de vi kunnat investera i hittills. I dagens MSCI China index utgörs mer än hälften, cirka 60 procent, av IT och Finans. Tittar man på MSCI A shares index är sektorfördelningen en helt annan, och mycket mer jämnt fördelad. Fokus ligger på Konsumtion, Industri, Hälsovård medan Finans är ungefär lika stort här också. Bolagen har generellt en mycket större inriktning på den inhemska marknaden, vilket är mycket intressant. Vi hittar Hikvision (elektronik, kameror, drönare) Baijiu (livsmedel, drycker) och Midea (vitvaror) till exempel, alla med fokus på inhemsk konsumtion.

En annan skillnad är att man får en betydligt större andel små och medelstora bolag, och att andelen statskontrollerade bolag är mindre, knappt 30 procent. Schroders har genom ett dotterbolag i Kina kunna investera i A shares sedan 2013 och har förvaltat en China A share fond på plats där sedan dess, avsedd för den kinesiska marknaden. Detta gör att vi har ett stort försteg jämfört med många andra förvaltare som inte funnits på plats. I december 2017 startade vi en ny fond avsedd för Europa, och givetvis då i Sverige, Schroder ISF China A. Fonden är i princip identisk med sin föregångare i Kina. Tittar vi på den ursprungliga fonden som ju har en hyggligt lång historik, så har den före kostnader avkastat 16,8 procent per år (räknat i USD per den 31 juli 2018) att jämföra med index 4,4% per år. Alltså en årlig överavkastning på mer än 12 procent per år. I år, kalenderåret 2018, har ju marknaden varit svag i Kina, men per den 31 augusti ligger vår nya fond ändå 15 procent bättre än index. Viktigt även i negativa marknader.

Fonden har sedan start 2013 förvaltats av Jack Lee, som har 19 års erfarenhet i branschen och är baserad i Shanghai. Teamet består dessutom av Louisa Lo, chef för hela den kinesiska förvaltningen, samt 18 analytiker. Artikeln är författad av:

 Jack Lee

Head of China A-Share Research, China A Portfolio manager

 Anders Nilsson

Client Director, Nordic region

Gillar du vad du läser? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!