Företag Privat
11:12 | 28 december 2016

Fonden DNB Nordic Technology byter namn till DNB Teknologi och får nytt jämförelseindex

DNB byter namn på fonden DNB Nordic Technology, som finns i Movestics ordinarie utbud, till DNB Teknologi från och med den 1 januari 2017 samt ändrar jämförelseindex. Du som sparar i fonden behöver inte vidta någon åtgärd. Du hittar uppdaterade faktablad och fondbestämmelser på www.dnb.se från och med den 1 januari 2017.

DNB skriver: ”Sedan fonden startade 2001 har den gradvis fått ett bredare, mer globalt investeringsuniversum och eftersom nuvarande fondnamn inte återspeglar detta ändras fondens namn.

Även fondens jämförelseindex ändras vid årsskiftet till en sammansättning bestående av följande tre globala delindex: 66 procent MSCI Technology, 12 procent MSCI Media och 22 procent MSCI Telecom. Fondens mandat, investeringsstrategi och förvaltare förblir oförändrade.”

Har du frågor? Kontakta DNB Kundcenter på 08-473 44 50 eller fonder@dnb.se.