Företag Privat
11:44 | 12 december 2013

Förbättra för kunderna istället för banker och traditionella försäkringsbolag

Movestics VD, Lars Nordstrand, föreslår en kundvänligare väg; underlätta för bra rådgivning och transparenta avgiftsstrukturer, förenkla för kunder att flytta sitt kapital, uppmuntra långsiktigt risktagande och fokusera på nettotillväxt istället för avgifter. 

Det var inte bättre förr i pensionsbranschen. Ändå vill de som bestämmer styra oss dit igen. För kundernas bästa menar man, men det är ett spel för galleriet. Förslagen tas i främsta hand fram för att skydda beslutsfattarna som förväntas agera till följd av de senaste årens finansiella kriser. De som vinner på regleringarna är de stora försäkringsbolagen och bankerna, medan kunderna drar nitlotten. Precis som vanligt när konkurrensen sätts ur spel.

Rådgivning allt viktigare med komplexa familjekonstellationer

Låt oss exempelvis syna provisionsförbudet, som är en av de begräsningar man vill införa. Det slår i slutändan mot kunderna eftersom de kommer behöva betala ur egen ficka och därför i många fall riskerar att välja bort den. En olycklig utveckling eftersom professionell rådgivning kommer att bli ännu viktigare framöver. Inte minst med tanke på de nya familjekonstellationer som allt fler lever i och som gör behovet av försäkringar och sparande än mer komplext. Målet för de som bestämmer borde vara att hitta en ny betalningsstruktur som är transparent så att kunderna ser vad de betalar för. Istället för att blint förbjuda en annars väl fungerande modell.

Flytträtt en avtalsrättslig självklarhet

Ett annat exempel är den begränsade flytträtten, som man vill strama åt ytterligare. Det innebär att det blir ännu svårare att flytta kapitalet dit kunden själv vill. Någon liknande inskränkning i avtalsfriheten går inte att hitta i andra branscher och det är märkligt att en sådan begränsning dessutom motiveras av att vara till nytta för kunderna, när det egentligen bara gynnar storbolagen som får behålla sitt kapital. Livförsäkringsbranschen är visserligen komplex men vi är övertygade om att det går att hitta rättvisa regler för flytt ur de traditionella livbolag som har kollektiva garantier.

Långsiktigt risktagande och fokus på nettotillväxt - vägen till riktig kundnytta

Överhuvudtaget finns det en stor risk att för mycket regleringar tar oss tillbaka till 70- och 80-talets oligopolmarknader, med högre pris, likriktade produkter och missnöjdare kunder som resultat. Och om syftet är att skapa verklig kundnytta och bra pensioner är det helt andra saker om borde i stå i fokus. Förutom att hitta en bra lösning på rådgivningsfrågan och att förenkla möjligheten till att flytta sitt pensionskapital tycker vi på Movestic Liv & Pension att man bör fokusera på vikten av långsiktigt risktagande och att se till vad man får istället för att bara titta på avgifterna. 

Aktier har presterat klart bättre än traditionell förvaltning på tjugo års sikt, trots flera börsfall under perioden. Det talar för att de som har långt kvar till pensionen bör ta hög risk för att optimera sina chanser till en god pension. Dessutom bör valet av placeringar styras utifrån vad man tror sig få i nettotillväxt, det vill säga avkastning minus avgifter, snarare än att gå på det billigaste alternativet. Låga avgifter är viktigt, men det centrala är faktiskt inte hur mycket det kostar utan vad man får för pengarna.

Summan av kardemumman är att det finns betydligt bättre och enklare vägar att gå för att skapa kundnytta för pensionsspararna, än att ta retrospåret till striktare regler och reformer. 

Lars Nordstrand
VD Movestic Liv & Pension