Företag Privat
14:37 | 29 oktober 2014

Förändrade avgifter

Från och med den 1 december i år kommer Movestic att anpassa bolagets flyttavgifter efter motsvarande avgifter hos många andra försäkringsbolag.

Förändringen innebär att Movestic i den ordinarie prislistan höjer avgiften för flytt av försäkringens värde till en annan försäkringsgivare till 2,5 % respektive 1,5 % beroende på om försäkringens värde flyttas innan eller efter det att 5 år förflutit från det att försäkringen tecknades. Utöver det tillkommer även en administrativ avgift vid flytt på 500 kr. Förändringarna gäller endast Movestics ordinarie prislista. Omfattas du av ett särskilt avtal eller upphandling som reglerar flyttavgiftens storlek, påverkas du alltså inte av förändringarna. Om flytten har föranletts av en rådgivning hos någon av våra samarbetspartners, påverkas du inte heller av förändringarna.

Om du har frågor angående förändringen, vänligen kontakta vår kundservice på telefon 08-120 393 20 eller på mejl kund@movestic.se.