Företag Privat
09:28 | 7 januari 2016

Förändrad avkastningsskatt

Den 1 januari i år förändrades avkastningsskatten för kapitalförsäkringar. Förändringen innebär att avkastningsskatten höjs och att det införs ett golv för skatteunderlaget.

För 2016 innebär det att skatteunderlaget är 1,4 % (statslåneräntan per den 30 november 2015 + 0,75 %-enheter). Avkastningsskatten betalas in av Movestic och Movestic tar ut skatten genom uttag från försäkringskapitalet.