Företag Privat
11:03 | 27 mars 2014

Bygga och Bevara görs om till SICAV

Våra fond-i-fonder Bygga och Bevara förvaltas idag som specialfonder. Till följd av förändrat regelverk på EU-nivå kommer denna struktur att upphöra.

Förändringen gör vi för att kunna fortsätta förvalta Bygga och Bevara på samma framgångsrika sätt som tidigare. Fonderna har som mål att skapa avkastning med ett tydligt inslag av trygghet, och de har utifrån sina respektive risknivåer gett en mycket bra avkastning. Sedan start 1 januari 2012 till den 1 mars 2014 har Bygga och Bevara avkastat 25,72 % respektive 12,25 % efter avgifter**.

Övergången till en SICAV-struktur påverkar varken placeringsinriktning, avgifts- eller risknivå nämnvärt. Bygga och Bevara kommer även fortsättningsvis att ha samma förvaltare, Movestic Kapitalförvaltning.

Förändringen sker genom att värdet på kunders innehav överförs till den nya fondstrukturen efter den 24 april. Det kommer inte att vara möjligt att köpa eller sälja andelar i Bygga och Bevara mellan 17-24 april.

Faktablad (Basfakta för investerare)

 

 

*SICAV står för Société d'investissement à Capital Variable och är en av de mest använda fondstrukturerna i Europa. Även flera andra fonder i Movestics fondutbud förvaltas inom ramen för en sådan struktur.
**Mellan 1 jan 2012 - 23 maj 2013 var Bygga och Bevara portföljtjänster. De gjordes om till fond-i-fonder den 23 maj 2013