Företag Privat
12:46 | 24 juni 2016

Ja till Brexit - vad händer nu?

Det oväntade resultatet kommer antagligen innebära turbulens på finansmarknaderna en tid framöver. De långsiktiga ekonomiska effekterna ska dock inte överdrivas.

Storbritannien är inte med i euron och därmed heller inte lika integrerade som de andra stora europeiska nationerna.För sparande innebär resultatet att riskerna på de finansiella marknaderna ökar. Framförallt brittiska och europeiska aktier, räntor och valutor kommer stå i centrum.

Händelser som dessa kan verka dramatiska med stora svängningar, men har historiskt visat sig vara ganska goda investeringstillfällen. Inom de fonder som förvaltas av Movestic har vi tagit höjd för marknadsturbulens, dels genom klassisk diversifiering men även genom att ha mer pengar oinvesterat, det vill säga på konto. Vi följer utvecklingen löpande.